Funk Arena
Kuglanje na stazama sa 9 i 10 čunjeva
Boljai Farkaša b.b. | SRB-24300 Bačka Topola |  024 711 400

Kako igrati bowling?Držanje kugleIgrač bowlinga kuglu stavlja u svoju dominantnu ruku tako da palac, srednji prsti i prstenjak umetne u rupe na kugli. Kugla mora ležati na dlanu tako da je igrač može zanjihati bez poteškoća. Tokom celog bacanja prsti ostaju u rupama, a dlan se uvek mora nalaziti ispod i iza kugle.


Pravilan izbačajBowling je jedini sport u kojem igrač mora teški objekt precizno baciti na udaljenost od skoro 20 metara. Iz ovog razloga izuzetno je važno kako igrač izbacuje kuglu. Igrač mora stajati na zaletištu dovoljno daleko od staze da bi mogao napraviti četiri koraka. Gornji deo tela i ruka s kojom igrač baca kuglu trebali bi ostati opušteni. Tokom celog zaleta i izbačaja pogled mora biti na meti. Prilikom prvog koraka lagano gurnete kuglu ispred sebe i pustite je da se zanjiše. U četvrtom koraku leva noga (za dešnjake) trebala bi se otklizati po zaletištu između 30 i 50 cm, a igrač bi kuglu trebao lagano ispustiti na stazu. Nakon što je kugla napustila ruku, ruka i dalje treba nastaviti zamah prema napred i prema gore.


Pravila igreBowling je igra u kojoj je cilj srušiti što više čunjeva. Jedna igra sastoji se od 10 okvira. Jedan okvir sadrži 10 čunjeva koji su složeni u trougao. U svakom okviru igrač prvo baca u sve čunjeve, a ako je nakon tog bacanja ostalo još čunjeva koji stoje, igrač u drugom bacanju može pokušati srušiti i taj ostatak.


PrestupNa kraju zaletišta postoji plava crta koja označava početak staze. Svaki prelazak te linije se smatra prestupom i bacanje se broji kao promašaj.


Zbrajanje rezultataPrilikom zbrajanja rezultata postoje 3 pravila:

  • ako je igrač srušio sve čunjeve u prvom bacanju (”strike”, označuje se sa X), on time završava okvir koji je igrao, ali kao bonus na tih 10 srušenih čunjeva dodaju mu se još i čunjevi srušeni u sledeća dva bacanja (npr. ako je prvo srušen strike, a u sledeća dva bacanja 8 pa 2, igraču se pod bacanje gde je imao strike upisuje 20 čunjeva (10+8+2)).
  • ako igrač iz prvog bacanja ne sruši sve čunjeve, ali u drugom bacanju sruši sve preostale čunjeve, piše mu se ”spare” koji se označava sa /, a na tih 10 čunjeva dodaju se i čunjevi koje sruši iz sledećeg bacanja (npr. ako je iz prvog bacanja srušeno 7, pa postignut spare, a u prvom bacanju u sledećem okviru igrač sruši 6, igraču se ispod spare-a upisuje 16 čunjeva (7+3+6))
  • ako igrač iz dva bacanja u jednom okviru ne sruši sve čunjeve pod rezultat mu se upisuju samo čunjevi koje je srušio u tom okviru

Savršena igraBowlingaši savršenom igrom zovu igru u kojoj je igrač srušio 12 uzastopnih ”strike-ova”. Koristeći gore navedeni sistem zbrajanja 12 uzastopnih strike-ova daje rezultat 300.