Funk Arena
Kuglanje na stazama sa 9 i 10 čunjeva
Boljai Farkaša b.b. | SRB-24300 Bačka Topola |  024 711 400

Rečnik pojmovaKlasično kuglanje (Classic, 9 čunjeva)

 • Devetka - srušeni svi čunjevi iz jednog hica
 • Pune - igra na celu postavu
 • Čišćenje - igra na čunjeve koji preostanu posle bačenoh hica u pune
 • Car (kralj) - čunj br.5
 • Dama - čunjevi br. 2,3 (prednja leva i desna) i 7,8 (zadnja leva i desna)
 • Seljak - čunjevi br.4 i 6 (levi i desni)
 • Zadnji - čunj br.9
 • Loh - prolaz, levi (između čunjeva 1 i 2) i desni (između čunjeva 1 i 3)
 • Daska položnica - mesto na koje se mora položiti kugla kod izbačaja
 • Bosa kugla - kugla nije položena na dasku položnicu, već je bačena na stazu. računa se kao neispravno bačen hitac
 • Borbena partija - narodni način u kome svaki igrač baca po 3 hica u čišćenja
 • Libek - kada na postolju ostanu čunjevi 4,5 i 6
 • Suvi dur (proboj) - kada se sruše čunjevi 1,5 i 9
 • Korpa (torba) - kada na postolju ostanu čunjevi 4,7 i 5 ili 5,8 i 6
 • Riba - promašaj

Američko kuglanje (Bowling, 10 čunjeva)

 • Pin - čunj
 • Pindeck - čunjsko postolje
 • Head pin - prvi čunj
 • King pin - čunj br.5
 • Strike - svi srušeni čunjevi iz prvog bacanja
 • Turkey - tri strike-a za redom
 • Hambone - četiri strike-a za redom
 • Spare - svi srušeni čunjevi iz dva bacanja
 • Split - razdvojena figura nakon prvog bacanja, koju nije moguće „očistiti“ narednim hicem
 • Big split - razdvojena figura s čunjevima br.4,6,7 i 10
 • Bucket - ostatak u kome su ostali čunjevi br.2,4,5,i 8 ili 3,5,6 i 9
 • Approach - deo staze po kojoj se krećemo da bi bacili kuglu
 • Arrow - strelice koje se vide po stazi, a koje služe da odredimo pravac bacanja kugle
 • Gutter - kanal
 • Foul line - linija koja razdvaja zaletište od staze
 • Foul - prestup preko linije koja razdvaja zaletište od staze
 • Frame - okvir
 • Game - igra sastavljena od 10 okvira
 • Ball - kugla
 • Ball return - mašina i postolje na koje se vraćaju kugle nakon bacanja
 • Hook - krivulja koju napravi kugla prilikom hica
 • Backup - kontra krivulja